sâmbătă, 24 august 2013

Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi, coordonator al 6 ONG internaţionale într-un vast proiect de mediu

Comunicat de presă: 
Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi (CCEG), a demarat proiectul “RÂURI CURATE - MARE CURATĂ – Acţiune comună pentru mediu a ONG-urilor din Bazinul Mării Negre”(cod 2.2.1.72769.237 MIS-ETC 2371), ce abordează relaţia dintre calitatea apelor de suprafaţă şi cea a Mării Negre, precum şi nevoia de întărire a capacitaţilor sectorului neguvernamental, creşterea participării publice şi a gradului de cooperare intre organizaţii neguvernamentale şi organisme guvernamentale. 

Proiectul, finanţat prin Programul Operaţional Comun (POS) “Bazinul Mării Negre 2007 - 2013” cu suma de 448.289.00 EUR, este coordonat de către CCEG şi are ca parteneri organizaţii din Rep. Moldova, Bulgaria, Georgia şi Turcia, respectiv: Society of Natural and Wildlife Conservation (DYKD) - Turcia, Centrul de Consultanţă Ecologica Cahul (CCEC) - Rep. Moldova, Black Sea NGO Network (BSNN) - Bulgaria, Regional Environmental Centre Moldova (REC) - Rep. Moldova, Regional Environmental Centre for the Caucasus (REC Caucasus) - Georgia, şi ca Asociat: RIZE Provincial Special AdministratorTurcia.

Având o durată de 24 de luni, proiectul corespunde obiectivului general al programului de a contribui la eficientizarea măsurilor luate de factorii interesaţi privind poluarea apelor, provocare comună tuturor ţărilor din Bazinul Mării Negre. Partenerii vor coopera pentru o mai buna protecţie a ecosistemelor fluviale şi maritime, prin:
· îmbunătăţirea parteneriatului şi cooperării intre ONG-uri şi factorii interesaţi;
· schimbul real de experienţă, competenţe şi informaţii în domeniul protecţiei apei, intre parteneri,factorii interesaţi şi public;
· informarea frecventă a publicului;
· urgentarea aplicării măsurilor de protecţie a ecosistemelor, şi totodată,
· analizarea modului în care se exercită controlul poluării în Bazinul Mării Negre.
Beneficiarii finali ai proiectului sunt, în primul rând, cei implicaţi în activităţile acestei acţiuni comune, dar şi o mare parte a populaţiei din Bazinul Mării Negre, şi, mai ales, ecosistemul Mării Negre.
La atingerea rezultatelor propuse vor contribui multiple instrumente de comunicare precum articole, pagini web, publicaţii, întâlniri de lucru, panouri informative, afişe, articole, etc.
Proiectul este o provocare atât prin complexitatea problemelor din Bazinul Mării Negre în ţările implicate, cât şi prin diversitatea socio-politică din zona vizată prin proiect.
Pentru detalii luaţi legătura cu: prof. Petruta Moisi, coordonator comunicare, 
Secretariat CCEG: tel: 0372-705184; 0372-705185; 0236-499957, fax: 0372-877585, e-mail: eco@cceg.ro 
Proiect finantat de Uniunea Europeană

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu